Sjukresor

sjukresor

Beställning av sjukresor. Telefonnummer 90 Till beställningscentralen ringer du som patient eller vårdgivare för att beställa taxi, akuttaxi och plats på sjukresebussen. För att kunna beställa sjukresetaxi till planerade vårdbesök krävs att du har ett kundtillstånd. Gör alltid beställningen senast dagen innan, tidigast. Man kan få ersättning för de kostnader man har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Det är varje landsting som bestämmer vilka resor som ska ersättas, och hur mycket man ska få tillbaka. Man får ersättning för den summa som överstiger den så kallade. Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader. Du får själv stå för en del av dina kostnader, den så kallade egenavgiften. Den varierar beroende på vilket färdsätt du använder. En planerad sjukresa ska alltid gå mellan din. sjukresor

Sjukresor - Har

Detta ersätts inte som sjukresa. Åsa Schöldéen, Vårdguiden. Sjukresor och sittande persontransporter - regelverk. När du har loggat in kan du beställa, avbeställa och se beställda sjukresor. När du reser med taxi är du skyldig att acceptera samåkning även om detta innebär en annan resväg och längre restid. Om din resa enkel väg, med allmän kollektivtrafik tar mer än en timme längre tid, inklusive byten, än vad det tar att resa med privat bil enligt Nationella Vägdatabasen får du ersättning med privat bil. Barn under 18 år i samma familj kan ansöka om ett gemensamt frikort, dvs deras sammanlagda egenavgifter ligger till grund för frikort. Via Sjukresesystemet kan du som vårdgivare digitalt plattång tillstånd för sjukresor gynning instagram personer som uppfyller villkoren. I de fall vårdgarantin inte kan uppfyllas ersätts resor till annan vårdgivare som anvisats av Västra Götalandsregionen. Tipsa och dela Facebook Twitter. Sjukresa vid förlossning Behöver du ligga ner under resan? Telefonnummer till Belgisk jättekanin är 66

Sjukresor - Bara kort

Tappar du kortet eller förlorar det på annat sätt ska du vända dig till din vårdgivare eller till Kundservice för färdtjänst på 80 80 för att spärra det gamla kortet. Resa med egen bil ca 1 sida. Start Hälso- och sjukvård Patientinformation Sjukresor. Om du behöver ligga ner under din resa, t ex efter dialys, kan du beställa liggande persontransport. Ladda ner broschyren Beställ broschyren - välj sjukresor i rutan med rubriken ämne. Sjukresor i Västra Götaland Skriv ut ca 5 sidor Stäng.

Share your thoughts

0 Replies to “Sjukresor”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *