KORPORĀCIJU MĀKSLAS DIENAS 2014

 
 
 

Studenšu korporācija 

SELGA

"Atveries pasaulei!"

12. – 29. marts.

  12. marts. Fotoizstāde „Logs uz...” un Mākslas dienu atklāšana mākslas kafejnīcā „Cita Puse” (fotoizstāde un konkurss). 

 

  20. marts. Literatūras vakars “Pērles sniegā - pavasaris” (dzejas, prozas, dzejprozas, satīras u.c. lasījumi).

  29. marts. Radošā darbnīca “Kino” publiskā telpā (izglītojoša lekcija, interaktīvā daļa un radošās darbnīcas).

  Eseju konkurss „Ars gratia artis” - notiek elektroniski ar uzvarētāju apbalvošanu literatūras vakarā 20. martā.

 

Korporāciju mākslas dienas ir studenšu korporācijas Selga organizēts pasākums lai veicinātu un popularizētu pozitīvu attieksmi pret mākslu, radot iespēju ikvienam interesentam izpaust savas mākslinieciskās prasmes.

Mākslas dienas ir publisks pasākums, kura mērķauditorija ir Latvijas studentu un studenšu korporāciju, kā arī citu akadēmisko mūža organizāciju pārstāvji, Latvijas augstskolu studenti un ikviens interesents, kuru saista māksla un radošā pašizpausme.